ABI Sisukord > Tallinna Planeeringute Register 

Üldine kirjeldus

§  menetlus

§  toiming

§  toimingu haldur

§  toimingu sündmus

§  ülesanne

§  ülesande teostaja

§  dokument

Kaardiliides

§  avalik kaardiliides

§  ametialane kaardiliides

Juhendid

§  tärk- ja ruumiandmete elektroonilise sisestamise juhend

Menüüvalikud, leheküljed, otsinguvormid

§  avaleht

§  sisene

§  menüüvalikud

§  kasutajarollid

Info/teenus

§  uudis

§  avalik väljapanek

§  komisjoni päevakord

§  taotlus / teatis

Register > Igaühele

§  otsingud

§  aadressi otsing

§  isiku otsing

§  isiku andmed

§  aruanded

§  aruannete tellimine

§  aruannete koostamine

Register > Ametnikule

§  minu toiming

§  minu ülesanne

Haldus

§  minu andmed

Menetluse leheküljed

§  menetluse üldised andmed

§  menetluse üldnupud

§  menetluse lehekülg toiming

§  menetluse isik

§  menetluse maa-ala

§  ruumiobjektide loetelu

§  menetluse kirjeldus

§  menetluse dokument

§  seotud menetlus

Toimingu leheküljed

§  toimingu üldised andmed

§  toimingu üldnupud

§  toimingu lisamine

§  toimingu põhilehekülg

§  menetluse nimetus

§  menetluse linnaosa

§  toimingu isik

§  toimingu maa-ala

§  ruumiobjektide lisamine

§  nõuded imporditavatele andmetele

§  toimingu kirjeldus

§  toimingu ülesanne

§  ülesande lisamine

§  ülesande andmed

§  toimingu dokument

§  dokumendi lisamine

§  dokumendi andmed

§  dokumendi saajad

§  ruumiobjektide andmed ja dokumendid menetluste lõikes

Ehitusmääruse menetlus

§  ehitusmääruse otsing

§  ehitusmääruse isikud

§  ehitusmääruse seisundid

§  menetluse maa-ala

§  toimingu maa-ala

Üldplaneeringu menetlus

§  üldplaneeringu otsing

§  üldplaneeringu isikud

§  üldplaneeringu seisundid

§  menetluse maa-ala

§  toimingu maa-ala

Detailplaneeringu menetlus

§  detailplaneeringu otsing

§  detailplaneeringu isikud

§  detailplaneeringu seisundid

§  menetluse maa-ala

§  menetluse kirjeldus

§  toimingu maa-ala

§  toimingu kirjeldus

Projekteerimistingimuste menetlus

§  projekteerimistingimuste otsing

§  projekteerimistingimuste isikud

§  projekteerimistingimuste seisundid

§  menetluse maa-ala

§  menetluse kirjeldus

§  toimingu maa-ala

§  toimingu kirjeldus

Ehitusprojekti menetlus

§  ehitusprojekti otsing

§  ehitusprojekti isikud

§  ehitusprojekti seisundid

§  menetluse maa-ala

§  menetluse kirjeldus

§  toimingu maa-ala

§  toimingu kirjeldus

 

abix_koolis\koolitus.htm