KASUTAJAROLLID

Sisukorra lehele

 

Igaüks

Iga registri kasutaja(avalik kasutaja), kes pole end süsteemis tuvastanud ja saab:

* otsida ja vaadata avalikke andmeid, dokumente ja kaarte;
* koostada ja vaadata avalikke aruandeid.

Klient

Iga registri kasutaja, kes on end süsteemis tuvastanud ja saab:

* kasutada kõiki rolli igaüks võimalusi;
* esitada enda või teise isiku nimel taotlusi/teatisi (sh lisada dokumente) menetlustes, mille taotlejaks või taotleja esindajaks ta on registreeritud;
* esitada enda või teise isiku nimel teatisi (sh dokumente) menetlustes, mille tellijaks või täitjaks ta on registreeritud;
* esitada menetluste käigus vastuväiteid ja ettepanekuid.

Andmete sisestaja

Linna ametnik kui Kliendi esindaja või füüsiline isik kui kliendi esindaja(juriidiline isik), kes on end süsteemis tuvastanud ja saab kasutada kõiki kasutajarolli Klient võimalusi.
Andmete sisestaja saab samad õigused mis on menetlustega seotud isikutel, st nad saavad vaadata, sisestada ja parandada andmeid menetluse Kliendiga samas ulatuses.

Ametnik

Linna või muu ametiasutuse ametnik, kes on end süsteemis tuvastanud ja saab:

* kasutada kõiki kasutajarolli Andmete sisestaja võimalusi;
* otsida ja vaadata ametialaseid andmeid, dokumente ja kaarte;
* teha ning vaadata ametialaseid aruandeid;
* esitada/muuta/kustutada toimingute üldisi dokumente ja lisada dokumente endale määratud ülesannete täitmisel.

Haldur

Linna ametnik, kes on end süsteemis tuvastanud ja saab:

* kasutada kõiki kasutajarolli Ametnik võimalusi;
* algatada toimingud, sh määrata toimingu liiki, alustamise ja täitmise tähtaega, toimingu Haldurina ennast või teist Halduri või Peakasutaja kasutajarolliga kasutajat ning algatamise põhjust;
* esitada andmeid ja dokumente toimingutes, mille Halduriks ta on registreeritud;
* Lõpetada toiminguid, mille Halduriks ta on registreeritud st kinnitada et toiming on lõppenud;
* võtta endale töösse teise Halduri toiminguid;
* tühistada toimingu lõpetamist, mille halduriks ta on (st viia toiming uuesti täitmise seisu);
* kustutada alustamata toiminguid.

Peakasutaja

Linna ametnik, kes on end süsteemis tuvastanud ja saab:

* kasutada kõiki kasutajarolli Haldur võimalusi;
* määrata ja vahetada toimingu Halduriks ennast või teist Halduri või Peakasutaja kasutajarolliga kasutajat kõikides toimingutes.

Süsteemihaldur

Linna ametnik, kes on end süsteemis tuvastanud ja saab:
* kasutada kõiki kasutajarolli Peakasutaja;
* hallata uudiseid, registri abidokumentatsiooni, klassifikaatoreid ja kasutajaid.

Süsteemi automaatselt toimivate tegevuste juhtimiseks on kasutusel kasutajarollide lisaparameetrid – ametifunktsioonid, millele vastavalt lisatakse mõnedele lehekülgedele spetsiifilisi sisestusvälju/tegevusnuppe.

Näiteks komisjoni sekretäri funktsioon võimaldab märkida komisjoni päevakorra lehele täiendavat infot  (komisjoni kuupäeva ja päevakorra järjekorrapunktid)

Materjalide väljastaja funktsioon võimaldab kasutajal kellel puudub halduri roll, alustada ja lõpetada toimingut seoses materjalide väljastamisega.

Peamiselt kasutatakse funktsioone toimingu halduri süsteemseks määramiseks juhul kui kasutaja uut toimingut lisades seda ei tee või ei saa teha (näiteks klient taotluse/teatise esitamisel).