KOMISJONI PÄEVAKORRA LEHT

Sisukorra lehele

 

 Kui menetluse käigus lisatakse mõnele toimingule kirje vastava ülesande kohta, mille eriliigiks on  komisjoni ülesanne tuuakse need kirjed nähtavale komisjoni päevakorra lehele. Kasutaja saab loetelu filtreerimiseks kasutada valikunuppe:

§  Aeg määramata – võimaldab kuvada menetlused, kus vastav kuupäev on lisamata,

§  Viimane – kuvatakse jooksvale kuupäevale lähima möödunud kuupäevaga komisjoni menetlused;

§  Järgmine – vaikimisi valik lehe avanemisel – kuvatakse jooksvale kuupäevale lähima kuupäevaga komisjoni menetlused;

§  Toimumise ajavahemik – kuvatakse menetlused, kus komisjoni aeg langeb antud kuupäevade vahemikku, kasutaja saab sisestada ajavahemiku alguse ja lõpu kuupäeva.

NB! Kuupäeva välja väärtuste muutmisel tühjenda sisestusväli ja seejärel sisesta soovitud kuupäev trükkides numbrid järjest ilma tühikuid, punkte või muid sümboleid kasutamata (päev kahekohalise, kuu kahekohalise ja aasta neljakohalise numbrina), kuupäeva formaadile vastavad eraldajad lisatakse süsteemselt.

Muudetud valiku jõustamiseks tuleb vajutada ekraaninuppu “Näita”.

Uudistena kuvatakse menetluse käigus lisandunud vastavat liiki dokumentide (teade) info näidates tabelina järgmisi andmeid:

§  Numbermenetluse number mida kuvatakse lingina menetluse lehe avamiseks;

§  Nimetus – menetluse nimetus;

§  Ülesanne – vastava toimingu juurde lisatud ülesande liik mida kuvatakse lingina toimingu andmete lehele (kui kasutaja on vähemalt ametniku rolliga);

§  Komisjoni aeg – komisjoni toimumise aeg;

§  Jrk – komisjoni päevakorra järjekorranumber.

Veeru nimetuse lingile vajutamisega saab otsingu tulemusi sorteerida.

Komisjoni sekretäri ametifunktsiooniga kasutajale kuvatakse tabeli ridage märkimiseks veerg märkeruutude jaoks, sisestusväli komisjoni toimumisaja märkimiseks ning ekraaninupp komisjoni aja salvestamiseks.