ÜLESANNE

Sisukorra lehele

 

Toimingute täitmise käigus saab toimingu haldur anda ülesandeid vajalike tegevuste tegemiseks (nt kooskõlastuse andmiseks) ja dokumentide esitamiseks registrisse. Ülesande määramisel saab sellele lisada tööülesande, täitmise tähtaja ja ühe või mitu ülesande teostajat.

Kõiki täitmiseks antud lõpetamata toimingute ülesandeid saab ülesande teostaja vaadata menüü "Register / Minu toiming " kaudu vastava menetluse liigi  valikul ülesande leheküljelt.