MINU ÜLESANDE LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Kasutaja saab leheküljel vaadata talle määratud lõpetamata toimingute ülesandeid seisundite (loend "Näita seisundiga") lõikes. Võimalik on vaadata ka teistele ametnikele antud ülesannete loetelu (loend "Teostaja"). Loendi(de)st sobiva(te) valiku(te) muutmise järel tabeli sisu uuendamiseks tuleb vajutada nupule "Filtreeri andmed".

Loendist "Haldur" saab tellida:

§  enda ülesandeid valikuga "mina ise" (lehekülje avamise esmane valik);

§  mõne teise teostaja ülesandeid valides vastava isiku nime.

Loendist "Näita seisundiga" saab teha järgmisi valikuid:

§  "<kõik>" – kõik ülesanded (lehekülje avamise esmane valik);

§  "hilinenud" – lõpetamise tähtaja ületanud ülesanded;

§  "lõpetatud" – lõpetatuks märgitud ülesanded.

Ülesanded väljastatakse tabelisse veergudega:

§  "Number" – menetluse number;

§  "Menetluse nimetus" – menetluse nimetus;

§  "Toiming" – toimingu liik lingina vastava toimingu ülesannete lehekülje avamiseks;

§  "Ülesanne" – ülesande liik;

§  "Tähtaeg" – ülesande täitmise tähtaeg;

§  "Teostaja" – ülesande täitjaks märgitud isik;

§  "Dokumendid" – näidatakse ülesande dokumendi olemasolu märget
* "puudub", kui ülesandele pole ühtegi dokumenti lisatud,
* "täiendada", kui ülesandele on lisatud dokument, millel on nõutav jätkudokument lisamata,
* "lisatud", kui ülesandele on lisatud dokument nõutavuse korral koos jätkudokumendiga.

Tabelit saab veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.

Lehel „Minu toiming” on võimalik liikuda ka pooleliolevate st lõpetamata toimingute leheküljele vajutades selleks vastavale lehekülje nimetusele “Toiming”.