MINU TOIMINGU LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel kuvatakse toiminguid mis pole lõpetatud toimingu haldurite (loend "Haldur") ja toimingu seisundite (loend "Näita seisundiga") lõikes. Loendi(de)st sobiva(te) valiku(te) muutmise järel tabeli sisu uuendamiseks tuleb vajutada nupule "Filtreeri andmed".

Loendist "Haldur" saab tellida:

§  enda toiminguid valikuga "mina ise" (lehekülje avamise esmane valik);

§  ilma haldurita toiminguid valikuga "puudub";

§  mõne teise halduri toiminguid valides vastava isiku nime.

Loendist "Näita seisundiga" saab teha järgmisi valikuid:

§  "<kõik>" – kõik lõpetamata toimingud (lehekülje avamise esmane valik);

§  "alustamata" – alustamata toimingud (puudub alustamise kuupäev);

§  "alustatud" – alustatud toimingud (olemas alustamise kuupäev);

§  "hilinenud" – alustamise või lõpetamise tähtaja ületanud toimingud.

Toimingud väljastatakse tabelisse veergudega:

§  "Number" – menetluse number;

§  "Menetluse nimetus" – menetluse nimetus;

§  "Toiming" – toimingu liik, mis on tabelis lingina vastava toimingu lehekülje avamiseks;

§  "Alustada" – toimingule määratud alustamise tähtaeg;

§  "Tähtaeg" – toimingule määratud lõpetamise tähtaeg;

§  "Alustatud" – toimingu alustamise kuupäev.

Tabeli esmane sorteerimise järjekord on veerg "Alustada", veerg "Tähtaeg" ja veerg "Alustatud" varasemad eespool. Täiendavalt saab toiminguid veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.

Nupu "Määra mulle" olemasolul , saab kasutaja määrata ennast kõikide loetelus olevate toimingute halduriks.

Nupu "Määra haldurile" olemasolul, saab kasutaja määrata kõikide loetelus olevate toimingute halduriks isiku, kelle ta ENNE NUPULE VAJUTAMIST on loetelust välja valinud.

Mõlema halduri määramise meetodi juures küsitakse kasutajalt kinnitust enne halduri vahetuse sooritamist kuvades leheküljel vastavat küsimust näidates mitu toimingut valitud haldurile määratakse ning kuvatakse selgituse lisamise sisestusväli “põhjus” mille järel nupud “JAH” ning “EI” vastavalt muudatus(te) jõustumiseks või neist loobumiseks.

 

Lehel „Minu toiming” on võimalik liikuda ka ülesannete leheküljele vajutades selleks vastavale lehekülje nimetusele “Ülesanne”.