TOIMINGU PÕHILEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Toimingu põhileheküljel saab teha või vaadata toiminguga seotud muudatusi.

Vastavate õiguste olemasolul saab kasutaja teha järgmisi muudatusi toimingu andmetes:

§  nupp "Muuda nimetus" – sisestada/muuta menetluse nimetust;

§  nupp "Muuda linnaosa" – määrata/vahetada menetluse linnaosa;

§  nupp "Muuda haldur/tähtaeg" – lisada/muuta toimingu haldurit ja/või tähtaega;

§  nupp "Muudab üldplaneeringut/Ei muuda üldplaneeringut" – lisada/muuta tunnust, kas menetlus muudab või ei muuda üldplaneeringut.

§  nupp "Määra mulle" – kasutaja saab ennast määrata toimingu halduriks;

§  sisestusväli "Säiliku number" – saab sisestada/muuta menetluse arhiivisäiliku numbri (võimalus olemas ainult vastavat liiki toimingu korral).

Tabel "Toimingu muudatused"

Tabelis "Toimingu muudatused" näidatakse toimingu muudatusi järgmiste veergudega:

§  "Muudatus" – Muudatuse liik, mis võib olla "haldur/tähtaeg" halduri ja/või tähtaja lisamisel/muutmisel, "linnaosa" linnaosa määramisel/vahetamisel, "nimetus" menetluse nimetuse sisestamisel/muutmisel.

§  "Muutja" – Muudatuse tegija ees- ja perekonnanimi.

§  "Muudetud" – Muudatuse tegemise kuupäev.

§  "Endised andmed" – Muudatuse tegemisel asendatud endised andmed.

Tabeli esmane sorteerimise järjekord on veerg "Muudetud" hilisemad eespool. Täiendavalt saab toiminguid veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.

Tabel "Toimingu sündmused"

Tabelis "Toimingu sündmused" näidatakse toimingu sündmusi järgmiste veergudega:

§  "Sündmus" – Toimingu sündmuse liik.

§  "Teostaja" – Toimingus sündmuse teostaja.

§  "Toimunud" – Toimingu sündmuse toimumise kuupäev.

§  "Tähtaeg" – Sündmuse "alustatud" korral sündmuse hetkel toimingus määratud toimingu alustamise kuupäev või sündmuse "lõpetatud" korral sündmuse hetkel toimingus määratud toimingu täitmise tähtaeg.

Tabeli esmane sorteerimise järjekord on veerg "Toimunud" varasemad eespool ja veerg "Sündmus" sündmuste järjekorras. Täiendavalt saab toiminguid veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.