TOIMING

Sisukorra lehele

 

Tallinna planeeringute registri menetlused teostatakse toimingutena, mille käigus toimub andmete ja dokumentide sisestamine, muutmine ja kustutamine.

Toiming on ajaliselt määratletud alguse ja lõpuga andmete ning dokumentide kogum (versioon), mis ühtlasi kirjeldab menetluse edenemist.

Toimingud jagunevad oma kasutamise otstarbe alusel järgmiselt:

§  lihttoiming, mille käigus kantakse registrisse ainult menetluse käiku iseloomustavad toimingu andmed ja dokumendid;

§  taotlus, mis on aluseks menetluse algatamiseks ja mille koosseisus kantakse registrisse lisaks toimingut ennast iseloomustavatele andmetele ja dokumentidele ka menetluse läbiviimiseks vajalikke alusandmeid ja dokumente;

§  teatis, mille koosseisus kantakse registrisse lisaks toimingut ennast iseloomustavatele andmetele ja dokumentidele ka menetluse vahe- või lõppandmeid ja dokumente;

§  avaliku väljapaneku toiming, mis on toimingu haldamise piirangutega lihttoiming;

§  ettepaneku/vastuväite toiming, mille lisamine ja vaatamine toimub avaliku väljapaneku lehel ning haldamine toimub tavalises korras.

Andmete esitamise toimingu lõpetamisel, muutuvad toimingu käigus sisestatud andmed KEHTIVATEKS andmeteks. Kui hiljem teostatakse toiming, mille abil saab sisestada juba olemasolevaid kehtivaid andmeid, siis hilisema toimingu lõpetamisel muutuvad hilisema toimingu andmed kehtivateks ja varasema toimingu andmed kehtetuteks. Menetluse lehel näidatakse igaühele kehtivaid andmeid. Kehtetute andmete (st andmete varasema versiooni) vaatamine on võimalik vastava toimingu lehel, mis on kättesaadav ametnikele.