TOIMINGU LEHT

Sisukorra lehele

 

Toimingu andmeid saab sirvida toimingu lehel lehekülgede kaupa. Toimingu leht koosneb päisest, üldistest nuppudes, lehekülje lipikutest ning valitud lehekülje andmetest ja nuppudest.

Toimingu lehe päis koosneb järgmistest osadest:

§  menetluse liik ja toimingu liik (nt "Detailplaneering: algatamise taotluse menetlemine");

§  "Number" – menetluse number, mille juurde on olemasolul sulgudes lisatud menetluse arhiivisäiliku number, nt "(säilik 1593)";

§  "Linnaosa" – olemasolul linnaosa nimetus;

§  "Seisund" – vastavalt ehitusmääruse, üldplaneeringu, detailplaneeringu, projekteerimistingimuste  või ehitusprojektide menetluse kehtiv seisund, mille juurde on olemasolul sulgudes lisatud täiendav seisund;

§  "Seisundi kuupäev" – kehtiva seisundi alguse kuupäev;

§  "Nimetus" – menetluse nimetus;

§  "Toimingu haldur" – olemasolul toimingu haldur;

§  "Alustada" – olemasolul toimingu alustamise tähtaeg;

§  "Tähtaeg" – olemasolul toimingu lõpetamise tähtaeg.

Toimingu andmed on nähtavad lehekülgedel "Toiming", "Isik", vastavalt ehitusmääruse, üldplaneeringu, detailplaneeringu või projekteerimistingimuste "Maa-ala", vastavalt detailplaneeringu või projekteerimistingimuste "Kirjeldus", "Ülesanne" ja "Dokument".