EHITUSMÄÄRUSE SEISUNDID

Sisukorra lehele

 

§  algatatud – ehitusmääruse koostamine on algatatud ameti juhataja käskkirjaga;

§  kinnitatud – ehitusmäärus on kinnitatud linnavolikogu määrusega;

§  kehtetuks tunnistatud – ehitusmäärus on linnavolikogu määrusega kehtetuks tunnistatud;

§  kehtetuks muutunud – ehitusmäärus on seadusest tulenevatel juhtudel ja linna õigusaktiga kehtetuks muudetud.

Ehitusmääruse seisundid võivad olla täiendatud lisaseisundiga:

§  peatatud – ehitusmääruse menetlemine on ajutiselt peatatud;

§  lõpetatud – ehitusmääruse menetlemine on lõpetatud;

§  kohtus vaidlustatud – ehitusmääruse on kohtus vaidlustatud.