PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE SEISUNDID

Sisukorra lehele

 

§  taotlus esitatud – esitatud taotlus on registreeritud;

§  tagasi lükatud – esitatud taotlus on projekteerimistingimuste koostamise vajaduse puudumise või muul põhjusel tagasi lükatud ning edasine menetlemine lõpetatud;

§  kinnitatud – projekteerimistingimused on kinnitatud;

§  kehtetuks tunnistatud – projekteerimistingimused on kehtetuks tunnistatud;

§  kehtetuks muutunud – projekteerimistingimused on kehtetuks muudetud.

Projekteerimistingimuste seisundid võivad olla täiendatud lisaseisundiga:

§  peatatud – projekteerimistingimuste menetlemine on ajutiselt peatatud;

§  lõpetatud – projekteerimistingimuste menetlemine on lõpetatud.