TOIMINGU ÜLDNUPUD

Sisukorra lehele

 

Sõltuvalt kasutaja õigustest, menetluse liigist ja toimingust ning toimingu (teatise/taotluse) seisundist võivad toimingu lehel olla järgmised üldnupud on:

§  "Salvesta" – Toimingu andmete vaheseisu salvestamine. Salvestamata andmete olemasolul on nupu nimetus PUNANE. Kui kasutaja VAJAB andmete vaheseisu SALVESTAMIST, siis EI TOHI lehelt ilma nupule vajutamata lahkuda. Kui kasutaja soovib sisestatud andmed tühistada, siis võib toimingu andmete lehelt ilma nupule vajutamata lahkuda (nt menüüst või nupu "Menetluse" abil teise lehe valimisega).

§  "Uus toiming" – Nupule vajutamisega saab alustada uue toimingu lisamist.

§  "Menetlusele" – Nupule vajutamisega saab minna tagasi menetluse andmete lehele. Toimingu ja menetluse andmete vaatamiseks kahes aknas tuleb enne menetluse lehele minemist valida veebisirvija menüüst uue akna avamise võimalus (File/New/Window).

§  "Alusta" – Toimingu halduri olemasolul saab ta nupule vajutamisega alustada toimingu täitmisega, st hakata andmeid ja dokumente lisama.

§  "Esita" – Nupule vajutamisel esitatakse taotlus või teatis toimingu haldurile läbivaatuseks ja vastuvõtmiseks (registreerimiseks). Süsteemselt lisatakse menetlusele nimetus ning linnaosa maa-ala lehele sisestatud andmete alusel kui nimetust varem puudus.

§  "Kinnita" – Nupule vajutamisega tunnistab toimingu haldur andmed vastuvõetuteks / kinnitatuks ja toimingu lõpetatuks.

§  "Tagasta" – Nupule vajutamisega tunnistab toimingu haldur taotluse teatise andmed esitaja poolt parandamist vajavateks ja muudab taotluse/teatise senise seisundi uuesti seisundiks "esitamata" võimaldades menetlusega seotud isikutel andmeid korrigeerida ja uuesti esitada.

§  "Paranda" – Parandamisele saab võtta toimingu vaid juhul kui menetluse seisund seda võimaldab. Võimalust kasutada ÄÄRMISEL VAJADUSEL! Nupule vajutamisel saab lõpetatud toimingu viia tagasi lõpetamata seisu, st toimingu haldur saab uuesti andmeid ja dokumente esitada ning toimingu lõpetada.
NB! Juhul kui menetluse andmetesse on tarvis lisada andmed samaliigilise toiminguga teistkordselt on otstarbekam lisada uuesti samaliiki toiming ning kopeerida varasema toimingu juurest kohustuslikud dokumendid – muutmist vajavad dokumendid võib sel juhul uuesti lisada peale aegunute eemaldamist.

§  "Kaart" – kui on tegemist toiminguga mille koosseisus esitatakse ruumiandmeid (lehekülg maa-ala) nupule vajutamisel juhul kui on tegemist toiminguga mille koosseisus esitatakse ruumiandmeid (lehekülg maa-ala), avatakse vastavalt kasutaja õigustele igaühe kaardiliides või ametialane kaardiliides, mille keskmesse on toodud vastava toiminguga seotud ala sobivas suurenduses.