MENETLUS

Sisukorra lehele

 

Tallinna planeeringute registrisse kantavad menetlused on

§  ehitusmääruse menetlus;

§  üldplaneeringu menetlus (sh teemaplaneering);

§  detailplaneeringu menetlus;

§  projekteerimistingimuste menetlus;

§  ehitusprojektide menetlus.

Menetlused teostatakse toimingutena, mille käigus toimub andmete ja dokumentide sisestamine, muutmine ja kustutamine.

Menetluse kehtivad andmed ja dokumendid on nähtavad menetluse lehel, mille saab avada:

§  Otsingu tulemuste lehelt (menüü "Register / Otsingud”).

§  uudiste lehelt (menüü "Info/teenus / Uudis"), kui menetluse kohta on olemas uudiseid;

§  avalike väljapanekute lehelt (menüü "Info/teenus / Avalik väljapanek"), kui menetlus on avalikul väljapanekul.

§  komisjoni päevakorra lehelt (menüü "Info/teenus / Komisjoni päevakord"), kui menetlus on komisjonis läbivaatusel.