UUDISTE LEHT

Sisukorra lehele

 

Uudiste leht võimaldab menetluste kohta avaldatud uudiste sirvimise. Kasutaja saab uudiste filtreerimiseks kasutada valikunuppe:

§  Uued – vaikimisi valik lehe avanemisel – kuvatakse uudised, mille kehtivuse lõpp on võrdne jooksva kuupäevaga või on suurem(hilisem);

§  Viimane kuu – kuvatakse uudised, mille kehtivuse aeg langeb ajavahemikku jooksva kuupäeva(kaasa arvatud) ja 30 päeva varasema kuupäeva vahelisele perioodile;

§  Ajavahemik – kuvatakse uudised, mille kehtivuse aeg langeb antud kuupäevade vahemikku, kasutaja saab sisestada ajavahemiku alguse ja lõpu kuupäeva(vaikimisi täidetud väärtustega viimase kuu kohta).

NB! Kuupäeva välja väärtuste muutmisel tühjenda sisestusväli ja seejärel sisesta soovitud kuupäev trükkides numbrid järjest ilma tühikuid, punkte või muid sümboleid kasutamata (päev kahekohalise, kuu kahekohalise ja aasta neljakohalise numbrina), kuupäeva formaadile vastavad eraldajad lisatakse süsteemselt.

Muudetud valiku jõustamiseks tuleb vajutada tuleb vajutada ekraaninuppu “Filtreeri andmed”.

Kasutajaile alates halduri rollist kuvatakse täiendav valik “Ilma kehtiv kuupäevata” et leida uudised, mis pärinevad dokumentidelt kus vastav kuupäev on lisamata.

Uudistena kuvatakse menetluse käigus lisandunud vastavat liiki dokumentide (teade) info näidates tabelina järgmisi andmeid:

§  Numbermenetluse number mida kuvatakse lingina menetluse lehe avamiseks, alates halduri rollist avaneb vastava toimingu leht;

§  Nimetus – menetluse nimetus;

§  Liik – teate esitamiseks valitud dokumendi liik, kui teate koostamisel on dokument lisatud failina või viidatud dokumendi asukoht veebiaadressina kuvatakse liigi nimetust lingina vastava faili / veebiaadressi avamiseks;

§  Sisu – teate tekst, mis dokumendi esitamisel on lisatud.

Veeru nimetuse lingile vajutamisega saab otsingu tulemusi sorteerida.