MENETLUSE LEHT

Sisukorra lehele

 

Menetluse kehtivaid andmeid saab sirvida menetluse lehel lehekülgede kaupa. Menetluse leht koosneb päisest, üldistest nuppudes, lehekülje lipikutest ning valitud lehekülje andmetest ja nuppudest.

Menetluse lehe päis koosneb järgmistest osadest:

§  pealkiri "Menetluse andmed";

§  menetluse liik (nt "Detailplaneering");

§  "Number" – menetluse number, mille juurde on olemasolul sulgudes lisatud menetluse arhiivisäiliku number, nt "(säilik 1593)";

§  "Linnaosa" – olemasolul linnaosa nimetus;

§  "Seisund" – vastavalt liigile ehitusmääruse, üldplaneeringu, detailplaneeringu, projekteerimistingimuste või ehitusprojekti menetluse kehtiv seisund, mille juurde on olemasolul sulgudes lisatud täiendav seisund;

§  "Seisundi kuupäev" – kehtiva seisundi alguse kuupäev;

§  "Nimetus" – menetluse nimetus.

Menetluse kehtivad andmed on nähtavad lehekülgedel "Toiming", "Isik", "Maa-ala", "Kirjeldus", "Dokument" ja "Seotud menetlus".