MENETLUSE TOIMINGU LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Lehekülje esimeses tabelis näidatakse menetluse käigus läbitud etappe, teises tabelis menetluse toiminguid ja sõltuvalt kasutajast ja menetluse seisundist toimingu nuppe.

Juhul kui eksisteerib kehtiv ehituskeeld selle andmed menetluse andmete toimingu lehel näidates kehtivuse aja ning kestuse.

Menetluse etappide tabel

Menetluse etappide tabel sisaldab järgmisi veerge:

§  "Etapp" – veerus näidatakse vastavalt menetluse käigus läbitud seisundeid;

§  "Kuupäev" – veerus näidatakse menetluse käigus seisundi saavutamise kuupäeva;

§  "Dokument" – veerus näidatakse dokumendi avamise lingina seisundi alusdokumendi liiki, numbrit ja kuupäeva.

Tabeli esmane sorteerimise järjekord on veerg "Kuupäev" varasemad eespool. Täiendavalt saab etappe veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.

Menetluse toimingute tabel

Tabelis saab vaadata menetluse toiminguid etappide (loend "Näita etappi") ja toimingu seisundite (loend "Näita seisundiga") lõikes, kusjuures toimingute loetelu uuendamiseks pärast loendi(de)st sobiva valiku tegemiseks tuleb vajutada nupule "Filtreeri andmed".

Loendist "Näita etappi" saab tellida:

§  kõiki menetluse toiminguid valikuga "<kõik toimingud>";

§  vastavalt menetluse liigile ehitusmääruse, üldplaneeringu, detailplaneeringu, projekteerimistingimuste või ehitusprojekti konkreetse seisundi toiminguid (v.a üldtoimingud) – esmaseks valikuks on jooksva seisundi toimingud;

§  menetluse üldtoiminguid valikuga "üldtoimingud".

Loendist "Näita seisundiga" saab teha järgmisi valikuid:

§  "<kõik>" – kõik lõpetamata toimingud (lehekülje avamise esmane valik);

§  "alustamata" – alustamata toimingud (puudub alustamise kuupäev);

§  "lõpetamata" – lõpetamata toimingud (olemas alustamise kuupäev ja puudub lõpetamise kuupäev);

§  "lõpetatud" – lõpetatud toimingud (olemas lõpetamise kuupäev);

§  "hilinenud" – alustamise või lõpetamise tähtaja ületanud toimingud.

Menetluse toimingud kuvatakse tabelisse veergudega:

§  "Toiming" – toimingu liik mis on kuvatud lingina toimingu lehe avamiseks – link avab toimingu/teatise lehe ainult siis, kui kasutaja on menetlusega seotud klient(ka Andmete sisetaja rolliga kasutaja saab vaadata kliendile lubatud toiminguid) või alates ametniku rollist;

§  "Haldur" – toimingu halduri perekonna- ja eesnimi;

§  "Alustada" – olemasolul toimingu alustamise tähtaeg;

§  "Tähtaeg" – olemasolul toimingu lõpetamise tähtaeg;

§  "Alustatud" – olemasolul toimingu alustamise kuupäev;

§  "Lõpetatud" – olemasolul toimingu lõpetamise kuupäev;

§  nimeta veerg – kuhu kuvatakse link "Kustuta", mille abil saab kustutada ALUSTAMATA toiminguid, kui kasutaja on toimingu lisaja või haldur ning LÕPETAMATA toiminguid kui kasutajal on süsteemihalduri roll.

Tabeli esmane sorteerimise järjekord on veerg "Lõpetatud" ja veerg "Alustatud" hilisemad eespool. Täiendavalt saab toiminguid veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.

Toimingu nupud leheküljel

"Uus toiming" – nupu olemasolul saab toimingu lisamise õigustega kasutaja avada vormi uue toimingu lisamiseks.

Nupp "Uus taotlus/teatis". Nupud kuvatakse juhul menetlus on sobivas seisundis ning kasutaja on identifitseeritud – saab esitada vastava taotluse/teatise menetluse andmete alusel. Nupule vajutus avab vastava loeteluga vormi uue taotluse/teatise lisamiseks.

Juhul kui menetluskäik on peatatud, lõpetatud või kohtus vaidlustatud, siis näidatakse nuppu "Lisa toiming menetluse jätkamiseks" – õiguste olemasolul saab kasutaja lisada ja alustada toimingu menetluse lisaseisundi maha võtmiseks.