EHITUSPROJEKTI SEISUNDID

Sisukorra lehele

 

§  esitatud – esitatud taotlus on registreeritud;

§  tagasi lükatud – esitatud taotlus on kinnitamise vajaduse puudumise või muul põhjusel tagasi lükatud ning edasine menetlemine lõpetatud;

§  kinnitatud – ehitusprojekt on kinnitatud;

§  kehtetuks tunnistatud – ehitusprojekt on kehtetuks tunnistatud;

Ehitusprojekti seisundid võivad olla täiendatud lisaseisundiga:

§  peatatud –menetlemine on ajutiselt peatatud;