DETAILPLANEERINGU SEISUNDID

Sisukorra lehele

 

§  taotlus esitatud – esitatud taotlus on registreeritud;

§  tagasi lükatud – esitatud taotlus on detailplaneeringu koostamise vajaduse puudumise, finantseerimise võimaluse puudumise või muul põhjusel tagasi lükatud ning edasine menetlemine lõpetatud;

§  algatamata jäetud – detailplaneering on linnavalituses korraldusega algatamata jäetud ja edasine menetlemine lõpetatud;

§  algatatud – detailplaneering on linnavalituse korraldusega algatatud ja menetlemine jätkub;

§  vastuvõtmata jäetud – detailplaneering on linnavalituses korraldusega vastuvõtmata jäetud ja edasine menetlemine lõpetatud;

§  vastuvõetud – detailplaneering on linnavalituse korraldusega vastu võetud ja menetlemine jätkub;

§  kehtestamata jäetud – detailplaneering on linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega kehtestamata jäetud ja menetlemine lõpetatud;

§  kehtestatud – detailplaneering on linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega kehtestatud;

§  kehtetuks tunnistatud – detailplaneering on linnavolikogu otsusega kehtetuks tunnistatud;

§  kehtetuks muutunud – detailplaneering on seadusest tulenevatel juhtudel ja linna õigusaktiga kehtetuks muudetud (nt hilisema detailplaneeringu kehtestamisega).

Detailplaneeringu seisundid võivad olla täiendatud lisaseisundiga:

§  peatatud – detailplaneeringu menetlemine on ajutiselt peatatud;

§  lõpetatud – detailplaneeringu menetlemine on lõpetatud;

§  kohtus vaidlustatud – detailplaneering on kohtus vaidlustatud.