ÜLDPLANEERINGU SEISUNDID

Sisukorra lehele

 

§  algatatud – üldplaneering on linnavolikogu otsusega algatatud ja menetlemine jätkub;

§  vastuvõtmata jäetud – üldplaneering on linnavolikogu otsusega vastuvõtmata jäetud ja edasine menetlemine lõpetatud;

§  vastuvõetud – üldplaneering on linnavolikogu otsusega vastu võetud ja menetlemine jätkub;

§  kehtestamata jäetud – üldplaneering on linnavolikogu otsusega kehtestamata jäetud ja menetlemine lõpetatud;

§  kehtestatud – üldplaneering on linnavolikogu otsusega kehtestatud;

§  kehtetuks tunnistatud – üldplaneering on linnavolikogu otsusega kehtetuks tunnistatud;

§  kehtetuks muutunud – üldplaneering on seadusest tulenevatel juhtudel ja linna õigusaktiga kehtetuks muudetud (nt hilisema üldplaneeringu kehtestamisega).

Üldplaneeringu seisundid võivad olla täiendatud lisaseisundiga:

§  peatatud – üldplaneeringu menetlemine on ajutiselt peatatud;

§  lõpetatud – üldplaneeringu menetlemine on lõpetatud;

§  kohtus vaidlustatud – üldplaneering on kohtus vaidlustatud.