TOIMINGU LISAMINE

Sisukorra lehele

 

Lehel Taotlus/teatis kuvatakse ekraaninupp Uus algatamise Taotlus/teatis kui kasutajale on lubatud menetlust algatava taotluse/teatise esitamine. Menetluste ehitusmääruse või üldplaneeringu algatamiseks saab vastava taotluse/teatise lisada kasutaja alates halduri rollist.

Vajutades lehekülje nupule Uus algatamise Taotlus/teatis , kuvatakse toimingu leht taotluse/teatise sisestamise vastavate lehekülgedega. Toimingu lehel lehekülge toiming ei kuvata kliendi rolliga kasutajale.

Teatise registreerimine, andmete esitamine toimub kaheetapiliselt. Teatise avamise järel lähteandmete lisamisel ja esitamisel ei kontrollita süsteemselt kohe kohustuslikke dokumente ja muid teatise koosseisu kuuluvaid andmeid küll aga peavad olema vajalikus rollis isikud lisatud enne esitamist.

Esitatud seisundis teatis suunatakse vaikimisi haldurile (süsteemi häälestuse kohaselt). Haldur kontrollib andmed, sõltuvalt menetlusest lisab ülesanded ja nende täitmise järel kõigi vajalike andmete ja dokumentide olemasolul esitab teatise lõplikult.

Kasutajale, kel on õigus toiming ka lõpetada kuvatakse peale andmete sisestamist (ja esitamist) nupp Kinnita toimingu lõpetamiseks.

Halduri poolt toimingu lõpetamisel nupule Kinnita vajutusega saab teatis seisundiks registreeritud, kui teatis esitati uue menetluse algatamiseks siis antakse süsteemselt menetlusele number antud menetluse üldises jooksvas numeratsioonis.

NB! Erandina lisandub menetluse number ehitusprojekti kinnitamise taotluse avamisel – ekraaninupule Uus algatamise Taotlus/teatis vajutamisel lehelt Taotlus/teatis.

Toimingute lisamine menetluse käigus peale menetlust algatava taotluse/teatise registreerimist (toimingu lõpetamist andmete kinnitamisega) on sõltuvalt toimingust võimalik alates halduri või peakasutaja rollist või vastava ametifunktsiooni olemasolul. Toiminguid saab lisada ka toimingu lehel või menetluse toimingute lehel vastava ekraaninupu „Uus toiming” vajutusel ja andmete salvestamisel.

Menetluse andmete lehel nupule Uus  Taotlus/teatis vajutusel avatakse vorm millele kuvatud loetelust osutada sobiv toimingu liik ning valiku sooritamiseks vajutada  nupule „Alusta”. Süsteem kuvab sarnaselt eelkirjeldatuga vastava toimingu lehe taotluse/teatise sisestamiseks.