TAOTLUS / TEATIS

Sisukorra lehele

 

Menüüvalikust Info/teenus > Taotlus/teatis menetluse liigi valiku järel avanev leht on mõeldud sisenenud kasutajaga seotud taotluste ja teatiste kiireks leidmiseks. Vastavate kasutajaõiguste olemasolul on lehel uue menetluse algatamise taotluse/ teatise sisestamiseks ekraaninupp Uus algatamise taotlus/teatis.

Lehel kuvatakse valitud menetluse liigile vastavad taotlused/teatised tabelina. Tabeliveeru nimetuse lingile vajutamisega saab kirjeid sorteerida. Tabelis kuvatavad andmed:

§  Number menetluse registreerimise number, puudub kui menetlust algatav taotlus/teatis pole veel registreeritud;

§  Taotlus / teatis   taotluse/teatise (toimingu) Nimetus, mis on kuvatud lingina vastava taotluse/teatise (toimingu) lehe avamiseks;

§  Taotleja / esitaja           taotluse/teatise esitaja, kuvatakse, mis on link isiku detailandmete vaatamiseks, kontaktandmete lisamiseks;

§  Esitatud taotluse/teatise esitamise kuupäev;

§  Seisund  taotluse/teatise seisund (esitamata, esitatud, registreeritud);

§  Tähtaeg tähtaeg, mis võib olla toimingu halduri poolt lisatud;

§  Viimases veerus kuvatakse linki Kustuta juhul kui menetlust ei ole veel algatatud (puudub menetluse number) ning taotlus/teatis on seisundis esitamata. Kui kasutajal on õigused tegevuse sooritamiseks st esitamata taotlus/teatis kustutada, siis lingile vajutus eemaldab vastaval real oleva kirje koheselt.

Taotluste/teatiste tabeli filtreerimiseks on tabeli kohal loetelud toimingu liigi (Taotlus/teatis) ja seisundi (Näita seisundiga) valimiseks ning nupp Filtreeri andmed valikute jõustamiseks.

Lehe avanemisel kuvatakse andmed vastavalt kasutaja rollile vaikimisi filtriga:

§  Kliendi rolliga kasutajale kuvatakse tabelisse kõik antud menetluse taotlused/teatised filtreerituna seisundi esitamata ning taotleja/esitaja järgi st sisseloginud isik on menetluse isikute hulgas.

§  Andmete sisestaja rolliga kasutajale kuvatakse tabelisse kõik antud menetluse taotlused/teatised filtreerituna seisundi esitamata järgi.

§  Alates Ametniku rollist kuvatakse tabelisse kõik antud menetluse taotlused/teatised filtreerituna seisundi esitatud järgi.

Loetelu tabelist valiku tegemisel avatakse Toimingu leht valitud menetluse vastava toimingu andmetega.