MENETLUSE ISIKU LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel näidatakse menetlusega seotud isikuid tabelina järgmiste veergudega:

§  "Roll" – vastavalt ehitusmäärusega, üldplaneeringuga, detailplaneeringuga, projekteerimistingimustega või ehitusprojektiga seotud isiku rolli;

§  "Nimi" – füüsilise isiku perekonna- ja eesnime eraldatuna komaga või juriidilise isiku nime lingina kontaktandmete vaatamiseks või sisestamiseks (õiguste olemasolul);

§  "Aadress" – isiku kontaktaadress (nähtav õiguste olemasolul);

§  "E-Post" – isiku e-posti aadress (nähtav õiguste olemasolul);

§  "Mobiiltelefon" – mobiiltelefoni number (nähtav õiguste olemasolul).

Tabelit saab veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.