EHITUSMÄÄRUSE ISIKUD

Sisukorra lehele

 

Ehitusmäärusega seotud isikud on

§  töörühma juht (füüsiline isik)

§  töörühma liige (füüsiline isik)

§  tellija (füüsiline/juriidiline isik)

§  tellija esindaja (füüsiline isik)

§  täitja (füüsiline/juriidiline isik)

§  täitja esindaja (füüsiline isik)

§  huvitatud isik (füüsiline isik)

§  ettepaneku/vastuväite esitaja (füüsiline isik)

§  ettepaneku/vastuväite kaasesitaja (füüsiline isik)