PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ISIKUD

Sisukorra lehele

 

Projekteerimistingimustega seotud isikud on

§  taotleja (füüsiline/juriidiline isik)

§  taotleja esindaja (füüsiline isik)

§  huvitatud isik (füüsiline isik)