DETAILPLANEERINGU ISIKUD

Sisukorra lehele

 

Detailplaneeringuga seotud isikud on:

§  taotleja (füüsiline/juriidiline isik)

§  taotleja esindaja (füüsiline isik)

§  tellija (füüsiline/juriidiline isik)

§  tellija esindaja (füüsiline isik)

§  täitja (füüsiline/juriidiline isik)

§  täitja esindaja (füüsiline isik)

§  teede ja tehnovõrkude tellija (füüsiline/juriidiline isik)

§  teede ja tehnovõrkude tellija esindaja (füüsiline isik)

§  teede ja tehnovõrkude täitja (füüsiline/juriidiline isik)

§  teede ja tehnovõrkude täitja esindaja (füüsiline isik)

§  kehtetuks tunnistamise taotleja (füüsiline/juriidiline isik)

§  kehtetuks tunnistamise taotleja esindaja (füüsiline isik)

§  huvitatud isik (füüsiline isik)

§  ettepaneku/vastuväite esitaja (füüsiline isik)

§  ettepaneku/vastuväite kaasesitaja (füüsiline isik)