MENETLUSE KIRJELDUSE LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel näidatakse menetluse liigile vastavaid andmeid, milleks võivad olla:

§  Krundipiiride muutmine

§  Kruntideks jagamine

§  Kavandatavad sihtotstarbed

§  Planeeringulahenduse ja/või uushoonestuse kirjeldus

§  Planeeringu põhjendatud eesmärk

§  Taotleja nõustub planeeringu koostamist finantseerima(jah/ei)

§  Loetelu taotluse liigi valimiseks;

§  Selgitus kavandatava ehitustegevuse kohta.

Kui menetluse liik on detailplaneering, siis näidatakse leheküljel Planeeringu kirjeldust.

Kui menetluse liik on projekteerimistingimused, siis näidatakse leheküljel Projekteerimistingimuste kirjeldust.

Kui menetluse liik on ehitusprojekt, siis näidatakse leheküljel Ehitusprojekti kirjeldust.

Menetluse lehele kuvatakse andmed vastavate taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel, sama liiki andmeid esitava teatiste olemasolul viimane registreeritud teatis/lõpetatud toiming uuendab menetluse lehel kuvatavaid andmeid.