PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLUSE KIRJELDUSE LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel näidatakse menetluse liigile vastavaid andmeid:

§  Taotluse liik

§  Selgitus kavandatava ehitustegevuse kohta

§  Märge selle kohta, et TAOTLEJA vastutab andmete õiguses eest.

Toimingu käigus vastava taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel kuvatakse Menetluse lehele taotluse/teatise koosseisu lisatud andmed peale toimingu lõpetamist toiminguhalduri poolt.