MENETLUSE MAA-ALA LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel näidatakse järgmisi andmegruppe ja ekraaninuppe:

§  “Seotud maaüksused”, kui menetluse liik on detailplaneering või projekteerimistingimused;

§  “Asukoha kirjeldus”, kui menetluse liik on detailplaneering või projekteerimistingimused;

§  “Planeeringu näitajad”, kui menetluse liik on üldplaneering või detailplaneering – kuvatakse vastavalt menetluse liigile ettenähtud nupud (vt allpool);

§  “Ruumialade loend” kus kuvatakse tabelina menetluse ruumiobjektide andmed mille hulgast huvipakkuvate kirjete vaatamiseks saab kasutada filtrit “Näita”.

Nupp “Planeeritava ala näitajad” kuvatakse kui menetluse liik on üldplaneering või detailplaneering, nupule vajutus käivitab planeeringu ala näitajate aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, vastavalt menetluse liigile esitatud tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Nupp “Ehitusõiguse tabel” kuvatakse kui menetluse liik on detailplaneering, nupule vajutus käivitab ehitusõiguse näitajate aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Nupp “Detailplaneeringu väljavõte” kuvatakse kui menetluse liik on detailplaneering, nupule vajutus käivitab detailplaneeringu aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Nupp “Kruntide moodustamine” kuvatakse kui menetluse liik on detailplaneering, nupule vajutus käivitab kruntide moodustumise aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Menetluse lehele kuvatakse andmed vastavate taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel, sama liiki andmeid esitava teatiste olemasolul viimane registreeritud teatis/lõpetatud toiming uuendab menetluse lehel kuvatavaid andmeid. Menetluse andmetest saab ruumiobjektide olemasolul siirduda kaardiaknasse menetluse nupu “Kaart” vajutusel – kuvatakse menetluse objektid sobivas suurenduses.