MAA-ALA LEHEKÜLG - RUUMIOBJEKTID

Sisukorra lehele

 

Toimingu käigus vastava taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel kuvatakse Menetluse lehele taotluse/teatise koosseisu lisatud andmed peale toimingu lõpetamist toiminguhalduri poolt. Toimingute käigus lisatud Ruumiobjektide andmed kuvatakse loeteluna kus huvipakkuvate kirjete vaatamiseks saab kasutada filtrit “Näita”.

Tabelisse kuvatakse andmete olemasolul:

§  OID – Objekti identifikaator kui ruumikuju on menetluse käigus menetluse/toimingu andmetest eemaldatud, siis kuvatakse lisaks tunnus „(eemaldatud)“.

§  Nähtus – Nähtusklassi nimetus

§  Alaliik – Nähtusklassi alaliigi nimetus

§  Nimetus – Ruumiobjekti nimetus

§  Seisund – Ruumiobjekti seisund

§  Pindala – Ruumiobjekti pindala

Täiendavate tärkandmete olemasolul saab tabelis vastava ruumiobjekti real olevale lingile „Tärk” vajutusel näha objekti detailsemat kirjeldust, mis võib olla esitatud jaotatuna alamlehekülgedele:

§Krunt  – Krundi andmed

§Ehituspiirkond – Ehituspiirkonna andmed

§Ajutise ehituskeelu ala  – Ajutise ehituskeelu andmed