DETAILPLANEERINGU MENETLUSE MAA-ALA LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel näidatakse järgmisi andmegruppe ja ekraaninuppe:

§  “Seotud maaüksused”;

§  “Asukoha kirjeldus”;

§  “Ruumialade loend” kus kuvatakse tabelina menetluse ruumiobjektide andmed mille hulgast huvipakkuvate kirjete vaatamiseks saab kasutada filtrit “Näita”

§  “Planeeringu näitajad” kus kuvatakse nupud “Planeeritava ala näitajad”, “Ehitusõiguse tabel”, “Detailplaneeringu väljavõte”, “Kruntide moodustamine”.

Nupp “Planeeritava ala näitajad” käivitab planeeringu ala näitajate aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Nupp “Ehitusõiguse tabel” käivitab ehitusõiguse näitajate aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Nupp “Detailplaneeringu väljavõte” käivitab detailplaneeringu aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Nupp “Kruntide moodustamine” käivitab kruntide moodustumise aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Menetluse lehele kuvatakse andmed vastavate taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel, sama liiki andmeid esitava teatiste olemasolul viimane registreeritud teatis/lõpetatud toiming uuendab menetluse lehel kuvatavaid andmeid.