ÜLDPLANEERINGU MENETLUSE MAA-ALA LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel näidatakse järgmisi andmegruppe ja ekraaninuppe:

§  “Planeeringu näitajad” kus kuvatakse nupp “Planeeritava ala näitajad”.

§  “Ruumialade loend” kus kuvatakse tabelina menetluse ruumiobjektide andmed mille hulgast huvipakkuvate kirjete vaatamiseks saab kasutada filtrit “Näita”

Nupp “Planeeritava ala näitajad” käivitab planeeringu ala näitajate aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Menetluse lehele kuvatakse andmed vastavate taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel, sama liiki andmeid esitava teatiste olemasolul viimane registreeritud teatis/lõpetatud toiming uuendab menetluse lehel kuvatavaid andmeid.