AVALIKE VÄLJAPANEKUTE LEHT

Sisukorra lehele

 

Kui menetluse käigus lisatakse kirje toimingu kohta, mille eriliigiks on  Avaliku väljapaneku toiming, siis sellised tuuakse need menetlused avalike väljapaneku lehele nähtavale.

Lehel kuvatakse avaliku väljapaneku andmeid kahe tabelina: esimene pooleliolevate ja teine lõpetatud avalike väljapanekute kohta:

§  Number – menetluse number

§  Linnaosa – linnaosa

§  Nimetus – menetluse nimetus

§  Algus     – väljapaneku algusaeg

§  Lõpp      – väljapaneku lõppemise aeg

§  Ettepanek/vastuväide    – Link ettepaneku/vastuväite lehekülje avamiseks.

Lingi Ettepanek/vastuväide vajutusel avaneb loetelu lisatud ettepanekute/vastuväidete tabeliga ja nuppuga Lisa ettepanek / vastuväide:

§  Ava        – Avab lisatud ettepaneku/vastuväite kirje

§  Esitaja   – Ettepaneku/vastuväite esitaja ees ja perekonnanimi, lingina isikuandmete vaatamiseks, kontaktandmete lisamiseks.

§  Esitatud – Esitamise kuupäev

§  Tähtaeg – Menetlemise tähtaeg

§  Lõpetatud          – Lõpetamise kuupäev

Ettepaneku / vastuväite saab avaliku väljapaneku ajavahemikul iga süsteemile tuvastatud kasutaja lisada vastuväite avaliku väljapaneku lehe vastava kirje tabelireal lingi Ettepanek / vastuväide klõpsamisel avanevalt lehelt Ettepaneku / vastuväite lisamine. Lisamise lehel kuvatakse juba lisatud kirjed ning nupp Lisa ettepanek /vastuväide. Süsteemselt lisatakse registrisse sisenenud kasutaja toimingu isikuks, kui tegemiste ei ole ametnikuga. Toiming lisandub menetlusele automaatselt peale sisu ja faili lisamist ning ekraaninupu Esita ettepanek/vastuväide vajutust.