PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TOIMINGU KIRJELDUSE LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel näidatakse menetluse liigile vastavaid andmeid:

§  Loetelu taotluse liigi valimiseks;

§  Selgitus kavandatava ehitustegevuse kohta.

Toimingu käigus vastava taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel kuvatakse Menetluse lehele taotluse/teatise koosseisu lisatud andmed peale toimingu lõpetamist toiminguhalduri poolt.