ÜLDPLANEERINGU TOIMINGU MAA-ALA LEHEKÜLG

Sisukorra lehele


Leheküljel näidatakse järgmisi andmegruppe ja ekraaninuppe:

§  “Planeeringu näitajad” kus kuvatakse nupp “Planeeritava ala näitajad”.

§  “Ruumialade loend” kus kuvatakse tabelina menetluse ruumiobjektide andmed mille hulgast huvipakkuvate kirjete vaatamiseks saab kasutada filtrit “Näita”

Nupp “Planeeritava ala näitajad” käivitab planeeringu ala näitajate aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Toimingu käigus vastava taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel kuvatakse Menetluse lehele taotluse/teatise koosseisu lisatud andmed peale toimingu lõpetamist toiminguhalduri poolt.