TOIMINGU ISIKU LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Lehekülje olemasolul näidatakse toimingus lisatud menetlusega seotud isikuid tabelina järgmiste veergudega:

§  "Roll" – vastavalt ehitusmäärusega, üldplaneeringuga, detailplaneeringuga, projekteerimistingimustega või ehitusprojektiga seotud isiku rolli;

§  "Nimi" – füüsilise isiku perekonna- ja eesnime eraldatuna komaga või juriidilise isiku nime lingina kontaktandmete vaatamiseks või sisestamiseks (õiguste olemasolul);

§  "Aadress" – isiku kontaktaadress (nähtav õiguste olemasolul);

§  "E-Post" – isiku e-posti aadress (nähtav õiguste olemasolul);

§  "Mobiiltelefon" – mobiiltelefoni number (nähtav õiguste olemasolul).

Tabelit saab veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.

Isiku lisamine

Isiku lisamiseks tuleb loetelust "Roll" valida lisatava isiku roll ja vajutada nupule "Lisa seotud isik", mille tulemusena avaneb isiku otsingu ja lisamise vorm.