ISIKU ANDMETE LISAMINE

Sisukorra lehele

 

Otsingu vormi abil soovitud isikukirje mitte leidumisel saab uue isiku kirje lisada vajutades ekraaninuppu "Lisa uus" mis avab vormi väljadega:

§  Märkeruut "Juriidiline isik";

Sisestusväljad:

§   Kood – sisestusvälja järel märkeruut kood puudub, mille tähistamine võimaldab lisada isikukirjet ilma koodita, kui tähistamata ning kood sisestamata, ei lubata isikukirjet salvestada;

§  Perekonnanimi / Jur.nimi;

§  Eesnimi / lühinimi(Jur.isikule);

§  Postiaadress;

§  E-post;

§  Mobiiltelefon;

Ekraaninupud:

§  Kontrolli olemasolu – sisestatud andmete võrdlemiseks andmebaasis olevate andmetega, et vältida sama kirje teistkordset lisamist andmebaasi;

§  Lisa kontakt – kuni isikukirje olemasolu kontrollimiseni on mitteaktiivne;

§  Salvesta isiku andmed - kuni kontrolli sooritamiseni on mitteaktiivne, salvestamisel suletakse sisestusvorm ning lisatud isikukirje seostatakse rolliga;

§  Tagasi – isiku lisamise katkestamiseks, sisestusvorm suletakse.