ISIKU OTSING

Sisukorra lehele

 

Isikut saab otsida nime (sisestusväli "Nimi") ja/või koodi (sisestusväli "Kood") alusel, kusjuures juriidilise isiku otsimiseks tuleb eelnevalt märgistada märkeruut "Juriidiline isik". Füüsilise isiku (märkeruut "Juriidiline isik" on tühi) otsimisel nime järgi sisestatakse sisestusväljale "Nimi" otsitava isiku perekonna- ja eesnimi eraldatuna tühikuga ilma komata ning otsimisel koodi alusel sisestatakse sisestusväljale "Kood" vastav kood. Sisestatud nime ja/või koodi alguse, sisalduvuse või täpse otsingu soovi korral tuleb märgistada vastav valikunupp "Alguses", "Sisaldub" või "Täpne otsing".

Nupu "Tühjenda väljad" abil saab tühjendada kõik otsinguandmete väljad.

Nupu "Tagasi" abil saab isiku otsingu vormi sulgeda ilma otsingut teostamata või otsingu tulemusi edasise kasutamiseta.

Nupu "Otsi" abil teotatakse sisestatud andmete alusel isiku otsing, mille tulemus väljastatakse tabelisse veeruga:

§  Nimi – füüsilise isiku perekonna- ja eesnimi eraldatuna koma ja tühikuga või juriidilise isiku nimi.

Veeru nimetuse lingile vajutamisega saab otsingu tulemusi sorteerida.

Isiku otsingu tulemuste tabelis on isiku nimed esitatud linkidena, millele klõpsates saab vastava isiku lisada isiku otsingu vormile eelnenud vormi andmete hulka. Sõltuvalt eelmise vormi iseärasustest jääb isiku lisamisel isiku otsingu vorm edasiseks kasutamiseks avatuks või sulgetakse isiku otsingu vorm.

Kui otsingu vormile on jõutud isikuandmete lisamise eesmärgil siis on võimalik lisada uut isiku kirjet kui andmebaasis vajalikku isikut ei leidu. Selleks kuvatakse vormile nupp Lisa uus.