TOIMINGU ÜLESANDE LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Kasutaja saab leheküljel vaadata toimingu ülesandeid nende liikide (loend "Näita") lõikes ja toimingu haldur lisada ülesandeid ja muuta ülesande läheandmeid.

Loendist "Näita" saab teha järgmisi valikuid:

§  "<kõik>" – kõik toimingu ülesanded (lehekülje avamise esmane valik);

§  ülesande liik – konkreetne ülesande liik, mida soovitakse vaadata.

Ülesanded väljastatakse tabelisse veergudega:

§  "Liik" – ülesande liik lingina ülesande andmete muutmiseks;

§  "Sisu" – ülesande sisu kirjeldus;

§  "Teostaja" – ülesande täitjaks märgitud isik lingina isiku andmete vaatamiseks;

§  "Tähtaeg" – ülesande täitmise tähtaeg;

§  "Lõpetaja" – ülesande lõpetatuks märkinud isik lingina isiku andmete vaatamiseks;

§  "Dokumendid" – dokumentide tabeli avamise lingina dokumendi olemasolu märget
* "puudub", kui ülesandele pole ühtegi dokumenti lisatud,
* "täiendada", kui ülesandele on lisatud dokument, millel puudub nõutav jätkudokument,
* "lisatud", kui ülesandele on lisatud dokument nõutavuse korral koos jätkudokumendiga.

Ülesannete tabelisse võib olla lisatud linke:

§  "Lõpeta" – ülesande lõpetatuks märkimiseks;

§  "Kustuta" – ülesande kustutamiseks.

Tabelit saab veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.

Ülesande lisamine

Toimingu haldur saab ülesannet lisada nupule "Lisa ülesanne" vajutamisega, mille tulemusena avaneb ülesande lisamise vorm.