ISIKU ANDMED

Sisukorra lehele

 

Isiku andmete vorm avaneb erinevatelt lehekülgedelt ja tabelitest kuhu on kuvatud isikute andmed lingina. Vastavate õiguste olemasolul saab lisada isikule täiendavaid kontaktandmeid või muuta olemasolevaid. Muuta saab vaid kontaktandmeid.

Sama vorm avatakse ka menüüvaliku Haldus jaotusest Minu andmed > Kontakt 

Vormil kuvatakse

§  Isiku liik ning kood

§  Perekonnanimi /Jur.nimi (jur.isiku korral)

§  Eesnimi/ lühinimi (jur.isiku korral)

§  Postiaadress – sisestusväli

§  E-post – sisestusväli

§  Mobiiltelefon – sisestusväli

Ekraaninupud Lisa kontakt ning Salvesta isiku andmed.

Kui isiku andmetesse on lisaks sisestusväljadele lisatele veel kontaktandmeid kuvatakse need tabelina kus esimese veerus on kirje nimetus(kuvatud lingina sisestusväljade avamiseks), teises veerus vastav sisestatud info ning viimases veerus link kirje kustutamiseks (kui kasutajal on selleks vastavad õigused)

Nupule Lisa kontakt vajutusel avatakse kontakti sisestusväljad:

§  Kirje nimetuse sisestusväli – vaikimisi täidetud abiloetelust esimese väärtusega

§  Abiloetelu kontakti nimetuse kiireks sisestuseks

§  Sisestusväli kontakti andmete sisestuseks

Andmete lisamiseks tuleb vajutada ekraaninupule Lisa, loobumiseks nupule Katkesta.

Juba lisatud kontakti muutmiseks tabelis klõpsata kontakti nimetusele, teha vajalikud parandused ning vajutada nupule Muuda kontakt. Kui lisati uus kontakt või muudeti olemasolevat, tuleb isikuandmete kirje ka salvestada vajutades nupule Salvesta isiku andmed.