MENÜÜVALIKUD

Sisukorra lehele

 

TPR funktsionaalsus on kättesaadav menüüvalikute kaudu avanevatelt lehtedelt. Menüü koosseis ja valitud lehtedel võimalikud tegevused sõltuvad kasutaja õigustest, mis on määratud vastavate kasutajarollidega. Veebilehe ülaosas asub peamenüü ja vasakul ääres kõrvalmenüü, mis muutub vastavalt peamenüü valikutele. Kõrvalmenüü valikud on grupeeritud menetluse liikide kaupa, alajaotused igas grupis töötavad linkidena vastava lehe avamiseks.

Peamenüü ning vastavad kõrvalmenüü valikud:

Kellele nähtav
(alates rollist):

Menüüst avatava lehe kirjeldus:

Info/teenus

igaüks

< peamenüü valik

Uudis

igaüks

Lingi vajutamisel avaneb Uudiste leht, mille kaudu on avatav vastava Menetluse leht.

Avalik väljapanek

igaüks

Lingi vajutamisel avaneb Avaliku väljapaneku leht, mille kaudu on avatav vastava Menetluse leht.

Komisjoni päevakord

Igaüks

Lingi vajutamisel avaneb Komisjoni päevakorra leht, mille kaudu on avatav vastava Menetluse või toimingu/ülesande leht

Taotlus / teatis

-Ehitusmäärus
-Üldplaneering
-Detailplaneering
-Projekteerimistingimused
-Ehitusprojekt

klient

< Grupist  konkreetse menetluse liigi valikul avaneb leht Taotlus / teatis, millele loetakse valitud menetluseliigi taotlused/teatised.

Loetelust taotluse/teatise nimetuse kaudu on avatav vastava Toimingu leht.

Register

igaüks

< peamenüü valik

Minu toiming

-Ehitusmäärus
-Üldplaneering
-Detailplaneering
-Projekteerimistingimused
-Ehitusprojekt

Ametnik
või ülesande täitja funktsiooniga kasutaja (vaikimisi lehekülg Ülesanne)

Haldur
(vaikimisi lehekülg Toiming)

< Grupist  konkreetse liigi valikul avaneb lehekülg, millele loetakse kasutajale suunatud ja lõpetamata toimingud ning ülesanded valitud menetluse liigis.
Andmed kuvatakse kahel alamlehel millele vahetamiseks tuleb klõpsata vastava lehe nimetusel (Toiming, Ülesanne).

Loetelust menetluse numbri kaudu on avatav vastava Toimingu leht. Ülesannete lehelt saab liikuda vastava toimingu ülesande lehele

Otsingud

-Ehitusmäärus
-Üldplaneering
-Detailplaneering
-Projekteerimistingimused
-Ehitusprojekt

igaüks

< Grupist  konkreetse liigi valikul avaneb Otsingu leht, mis võimaldab sooritada menetluse otsingu valitud menetluse liigiga.

Otsingutulemuste loetelust menetluse numbri kaudu on avatav vastava Menetluse leht

Aruanded

-Ehitusmäärus
-Üldplaneering
-Detailplaneering
-Projekteerimistingimused
-Ehitusprojekt

igaüks

< Grupist  konkreetse liigi valikul avaneb Aruannete leht, mis võimaldab tellida aruandeid valitud liigist menetluste kohta valides aruande tüübi järgi vastava päringulehe.

Haldus

klient

< peamenüü valik

Minu andmed

 

< Grupist  konkreetse liigi valikul avaneb vastavate andmete leht kasutajaga seotud andmete muutmiseks ettenähtud ulatuses.

Kontaktid

klient

Lingi vajutusel avaneb leht Isiku andmed sisenenud kasutaja kontaktandmete muutmise võimalusega (isikuliik, kood ja nimi ei ole redigeeritavad).

Eelistused

klient

Lingi vajutusel avaneb leht Minu eelistused (vaikimisi avaleht, kaardi tausta vaikimisi valik, kaardiakna kõrgus/laius).

Teadete tellimine

klient

Lingi vajutusel avaneb teadete tellimise leht.

Parooli vahetus

klient

Lingi vajutusel avaneb paroolivahetuse leht.

Haldus

 

< Grupist  konkreetse liigi valikul avaneb vastavate andmete leht.

Klassifikaatorid

klient

Lingi vajutusel avaneb leht Klassifikaatorid. Kui sisenenud kasutajal on  süsteemihalduri õigused on klassifikaatorid redigeeritavad.

Kasutajad / isikud

Andmete sisestaja / klient

Lingi Kasutajad vajutusel avaneb leht Kasutajate haldus. Kui sisenenud kasutajal on süsteemihalduri õigused on kasutajate andmed redigeeritavad.

Lingi Isikud vajutusel avaneb leht Isiku otsing võimalusega otsida, lisada isikuid, kontaktandmeid isikutele.

 Isikuandmete parandus

  Süsteemihaldur / isikuandmete parandaja funktsiooniga kasutaja

Isikuandmete korrastamise leht erinevate isikukirjetega seotud andmete korrastamiseks

 

 

< peamenüü valikud

Kaart

Igaüks / klient

Avalik kaardiliides / Ametialane kaardiliides

Kaardirakendus avaneb eraldi veebilehitseja aknas ulatusega kogu piirkond (Tallinn).

Sisene / välju

igaüks

Sisenemise leht (menüüvalikut kuvatakse vaid juhul kui kasutusel on IE veebilehitseja).

Kui kasutaja on süsteemi sisenenud, siis on menüüvalik Välju – selle vajutamisel lõpetatakse kasutaja sessioon ning kuvatakse avaleht.

Avaleht

igaüks

Avaleht ilmub kui kasutaja pole menüüst midagi muud valinud: registri avanedes, pärast sisenemist, väljumist. Avalehel näidatakse Teadete lehte, teated kõigile ja sisenenud ametnikule lisaks veel ametkondlikud teated.

Abi

igaüks

Abileht, avaneb abitekstide sisukorraleht.

Sisukord

igaüks

Loetelu kõikidest menüüvalikutest linkidena vastava lehekülje avamiseks

Avaneb sisenemisel

klient

Lingi vajutusel salvestatakse hetkel vaadeldav registri lehekülg sisenenud kasutaja eelistustesse.

Trüki leht / Tagasi

igaüks

Lingi vajutusel peidetakse kõrvalmenüü, peamenüü asendub linkidega endisesse vaatesse tagasi pöördumiseks ja lehe trükkimiseks.