SISENEMINE

Sisukorra lehele

 

Registrisse registreeritud kasutajana sisenemise võimalus kuvatakse peamenüüs vaid juhi kui kasutusel on veebilehitseja Internet Explorer. Registrisse sisenemiseks on kaks moodust:

§  Kasutajanimega (vaikimisi märgitud)

§  ID kaardiga

Kasutajanimega sisenemiseks tuleb trükkida kasutajanimi ja vastav parool väljadesse: Kasutaja ja parool ning vajutada ekraaninupule Sisene.

Kui kasutaja andmetes on olemas isikukood on võimalik siseneda registrisse ka kasutades ID kaardiga autentimist.

ID – kaardiga sisenemiseks peab olema kasutaja tööjaamas olemas vastav riist ja tarkvara. ID kaardiga sisenemiseks tuleb valida vastav märkenupp ja vajutada nupule Sisene jätkates ID kaardiga autentimise tavaprotseduure.

ID-kaardiga sisenemisel tuvastatakse isik isikukoodi alusel. Tarkvara kontrollib sama isikukoodiga kehtiva isikukirje olemasolu:

§  Kui vastavat isikukirjet ei leitud, siis lisatakse isikuandmed kasutajarolliga "Klient".

§  Kui isikukirje olemasolu on tuvastatud logitakse kasutaja süsteemi vastava kasutajarolliga mis talle on varem omistatud.

§  Kui leidub sama isikukoodiga isikukirje, kuid registreeritud isikuandmete eesnimi või perekonnanimi ei lange kokku ID kaardi vastavate andmetega, siis loob tarkvara uue isikuandmete kehtiva versiooni ja muudab endised andmed kehtetuks versiooniks. Uue versiooni loomise toimingu kohta tehakse vastav logikanne.

Registrisse sisenemise õnnestumise korral vahetub peamenüü sisenemise link Sisene > Välju ning lisanduvad valikud Haldus võimaldades ligipääsu oma andmete ja eelistuste vaatamiseks/muutmiseks ning Avaneb sisenemisel võimaldades lisada mistahes registrilehe(lingi vajutamise hetkel parasjagu kuvatud) oma eelistustesse vaikimisi avaleheks.

NB! Parooli lukustumise korral (registrisse sisenemisel ekslikult sisestatud kasutajanime ja parooli korduval katsetamisel) või parooli ununemisel tuleb võtta ühendust süsteemihalduri(te)ga, et parooli lukustus eemaldada või uus parool genereerida.