MINU ANDMED

Sisukorra lehele

 

Registrisse sisenenud kasutaja saab vaadata ja muuta oma andmeid valides peamenüüs valiku Haldus millega avaneb kõrvalmenüü Minu Andmete grupi valikutega:

§  Kontaktid – avab vormi Isiku andmed oma kontaktandmete vaatamiseks, lisamiseks;

§  Eelistused – vaikimisi avalehe seadete ja kaardirakenduse seadete vaatamiseks, muutmiseks;

§  Teadete tellimine – süsteemsete teavituste tellimiseks või nende tühistamiseks;

§  Parooli vahetus – parooli vahetamiseks.

Lehel Kontaktid saab lisada täiendavaid kontaktandmeid (nupp Lisa kontakt avab täiendavate andmete lisamise sisestusväljad) või muuta olemasolevaid, nime ja koodi muutmise võimalus puudub – nende andmete muutmiseks tuleb pöörduda süsteemihalduri poole.

Lehel Eelistused saab tühistada vaikimisi avalehe valikut (peamenüü valik), märkida kaardirakenduses kuvatava kaardiakna kõrguse / laiuse parameetrid pikselites kas valides loetelust proportsionaalsed mõõtmed või sisestades need käsitsi vastavatesse sisestusväljadesse.
NB! Maksimaalsed lubatud väärtused näitab ära loetelu sisestusväljade kohal.

Lehel Teadete tellimine saab märkeruutude tähistamisega ning vastava päevade arvu sisestamisega tellida teavitused vastavalt valikule. Teated väljastatakse süsteemselt kasutajaandmetesse lisatud e-posti aadressile.

Lehel Parooli vahetus saab kasutaja salvestada uue parooli vastavasse sisestusvälja kehtiva parooli ning sisestusväljale uus parool soovitud parooli korrates täpselt identselt uut parooli korduvas sisestusväljas. Uus parool jõustub ekraaninupule Vaheta parool vajutusega.