ARUANDED

Sisukorra lehele

 

Aruandeid saab tellida menetluse liikide (ehitusmäärus, üldplaneering, detailplaneering, projekteerimistingimused ja ehitusprojekt) kaupa salvestatud aruannetena nende nimetuse alusel või aruande liigi alusel.

NB! Aruannete avamiseks peavad olema IE seaded sellised, mis lubavad avada faile tpr veebiserverist. Selleks on tarvis kõigil kasutajail lisada oma IE seadetesse http://tpr.tallinn.ee kui usaldusväärne veebiaadress
st siis näiteks valikud: Tools > Internet Options > Security > Trusted sites > nupp Sites...
tippida väljale „Add this site to the zone:” rakenduse aadress järgmisel kujul:
http://tpr.tallinn.ee ning jälgida et ei oleks tähistatud vormi „Web sites” loetelu all märkeruutu „Require server verification...”.  Sisestatud aadressi loetelusse Web sites lisamiseks vajutada nupule „Add”. Seejärel sulgeda vorm „Trusted sites” OK nupule vajutusega ning „Internet Options” OK nupule vajutusega.

Valides aruannete grupist vastava menetluse liigi avaneb aruannete leht, mille kaudu on kättesaadavad vastavate aruannete tellimise ja koostamise võimalused kasutajarollile ettenähtud ulatuses.

Lehe avamisel on:

§  loetelus "Salvestatud aruanded" valik "<vali salvestatud aruanne>";

§  loetelus "Aruande liik" valik <vali aruande liik>;

§  vaikimisi valikuna märgistatud valikunupp "väljund pdf formaadis", PDF formaadi lugemiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader tarkvara, mille saab oma arvutisse paigaldada veebiaadressilt:
http://www.adobe.com/support/downloads/main.html jaotusest „Readers”.

Salvestatud aruanded ja aruande liigid võivad olla avalikuks kasutamiseks või ametialaseks kasutamiseks, st ainult kasutajale alates kasutajarollist ametnik. Salvestatud aruandeid saab ette valmistada ja lisada vähemalt kasutajarolli haldur omav kasutaja.

Aruannete liigid on:

§  aegunud seisundi menetlus (ametialane);

§  menetluste aruanne (avalik);

§  menetluste statistika (avalik);

§  üldplaneeringu alade koondbilanss (avalik) – ainult üldplaneeringu korral;

§  üldplaneeringu alade bilanss (avalik) – ainult üldplaneeringu korral;

§  detailplaneeringute koondstatistika – ainult detailplaneeringu korral;

§  menetluste aruanne tööde alusel (ametialane);

§  menetluste statistika tööde alusel (ametialane);

§  toimingute aruanne (ametialane);

§  toimingute statistika (ametialane);

§  toimingu haldurite statistika (ametialane);

§  ülesannete aruanne (ametialane);

§  ülesannete statistika (ametialane);

§  ülesannete teostajate statistika (ametialane);