ARUANNETE TELLIMINE

Sisukorra lehele

 

Salvestatud aruande tellimiseks:

§  valida loetelust "Salvestatud aruanded" sobiv aruanne;

§  kontrollida avanenud aruande tingimuste vormilt, kas antud tingimustel aruannet soovitakse tellida;

§  märgistada sobiv valikunupp "väljund pdf formaadis" või "väljund Exceli formaadis";

§  vajutada nupule "Koosta aruanne".

Aruande liigi alusel aruande tellimiseks:

§  valida loetelust "Aruande liik" sobiv aruande liik;

§  sisestada avanenud aruande tingimuste vormilt aruande koostamise lähtetingimused;

§  märgistada sobiv valikunupp "väljund pdf formaadis" või "väljund Exceli formaadis";

§  vajutada nupule "Koosta aruanne".

Tellitud aruanne avatakse eraldi aknas. Aruande tellimise vormil sooritatud valikute tühistamiseks vajutada ekraaninuppu “Tühjenda väljad”.

"Aruande tingimused" vormi valikud menetluste aruande või menetluste statistika aruande korral:

§  Loetelu "Seotud isik" – lisatakse isik kui soovitakse leida temaga seotud menetlusi. Vähemalt "ametnik" kasutajarolli korral on nähtav nupp "Leia isik", mille abil saab leida ja lisada isiku andmed aruande tellimise tingimustesse, vähemalt kasutajarolli "klient" korral on nähtav nupp "Mina ise", millega saab lisada kasutaja andmed seotud isikuks, et ostida endaga seotud menetlusi.

§  Loetelu "Roll menetluses" – isiku määratlemise korral saab täpsustada, millist seotud isiku rolli menetluses arvesse võetakse vastavalt menetlusega seotud isiku rollile.

§  Märkeruut "otsi ka aegunud andmetest" – märgistatakse, kui valitud isik soovitakse arvesse võtta ka aegunud andmete hulgast (nt võetakse arvesse ka need menetlused, kus nt taotleja on menetluse käigus muutunud).

§  Loetelu "Piirkond/linnaosa" – täpsustatakse, millise piirkonna või linnaosa menetlusi soovitakse saada.

§  Loetelu "Menetluse seisund" – täpsustatakse, millise seisundiga menetlusi soovitakse saada vastavalt menetluse kehtiva seisundi alusel.

§  Loetelu "Menetluskäik" – täpsustatakse, millise lisaseisundiga (peatatud, lõpetatud, vaidlustatud jne) menetlusi soovitakse aruandesse saada.

§  Valikunupud "Hetkel" ja "Ajavahemikus" – täpsustatakse, kas soovitakse hetkel valitud seisundis ja/või lisaseisundis olevaid menetlusi või etteantud ajavahemikus vastavas seisundis ja/või lisaseisundis olnud menetlusi.

NB! Soovitud kuupäeva trükkides tuleb sisestada numbrid järjest ilma tühikuid, punkte või muid sümboleid kasutamata (päev kahekohalise, kuu kahekohalise ja aasta neljakohalise numbrina), kuupäeva formaadile vastavad eraldajad lisatakse süsteemselt. Kuupäeva välja väärtuste muutmisel tühjenda kogu sisestusväli ja seejärel sisesta uus väärtus.