ARUANNETE KOOSTAMINE

Sisukorra lehele

 

"Aruande tingimused" valikud on

§  Loetelu "Seotud isik" – lisatakse isik kui soovitakse leida temaga seotud menetlusi. Vähemalt "ametnik" kasutajarolli korral on nähtav nupp "Leia isik", mille abil saab isiku otsingu vormi abil  leida ja lisada isiku, vähemalt kasutajarolli "klient" korral on nähtav nupp "Mina ise", millega saab ostida endaga seotud menetlusi.

§  Loetelu "Roll menetluses" – isiku määratlemise korral saab täpsustada, millise seotud isiku rolli arvesse võetakse.

§  Märkeruut "otsi ka aegunud andmetest" – märgistatakse, kui valitud isikud soovitakse arvesse võtta ka aegunud andmete hulgast (nt võetakse arvesse ka need menetlused, kus nt taotleja on menetluse käigus muutunud).

§  Loetelu "Piirkond/linnaosa" – täpsustatakse, millise piirkonna või linnaosa menetlusi soovitakse saada.

§  Loetelu "Menetluse seisund" – täpsustatakse, millise seisundiga  menetlusi soovitakse saada.

§  Loetelu "Menetluskäik" – täpsustatakse, millise lisaseisundiga (peatatud, lõpetatud, vaidlustatud) menetlusi soovitakse saada.

§  Valikunupud "Hetkel" ja "Ajavahemikus" – täpsustatakse, kas soovitakse hetkel valitud seisundis ja/või lisaseisundis olevaid menetlusi või etteantud ajavahemikus vastavas seisundis ja/või lisaseisundis olnud menetlusi.