AVALEHT

Sisukorra lehele

 

 Avaleht kuvatakse vaikimisi registri avanedes, pärast sisenemist, väljumist. Avaleht ilmub ka esimese menüüvalikuga Info/teenus.

Avalehel näidatakse teadete tabelit, kus aktuaalsed teated kuvatakse tabelisse näidates teate sisu, lisamise aega, mis kuupäevani kehtib ning lisa, mis võib olla veebiaadress mingile teatega seotud leheküljele või elektroonsele dokumendile.

Tabeli kohal on valikunupud Kehtivad – vaikimisi sisse lülitatud valik mis kuvab teated, mille kehtiv väärtus on suurem (hilisem) aktuaalsest kuupäevast ning valikunupp Kõik – selle valiku sooritamisel tuuakse ekraanile kõik teated.

Tabelit saab veeru nimetuse lingile vajutamisega sorteerida.

Teateid on kahte liiki, ametkondlikud ja mitteametkondlikud, selle tunnuse lisab Süsteemiadministraatori õigustega kasutaja teate lisamisel.

Vastavalt kasutaja õigustele teateid ka kuvatakse – igaühele ja kliendile mitteametkondlikke ning ametnikele kõiki teateid.