ÜLESANDE LISAMINE

Sisukorra lehele

 

Ülesande lisamiseks tuleb toimingu halduril vajutada ekraaninupule Lisa ülesanne. Leheküljele avatakse Ülesande andmete vorm millel kuvatakse väljad:

§  "Ülesande liik" – ripploend ülesande liigi valikuks – kuvatakse vaid käesoleva toimingu juures ettenähtud liigid:

§  "Ülesande sisu" – ülesande sisu kirjeldamiseks;

§  "Teostaja" – valikukastid ja tegevusnupud võimalike teostajate loeteluga vasakpoolses kastis, ülesandega seostatavad parempoolses kastis;

Ekraaninupp "Salvesta eelvalikuna" - ülesande teostajate vaikimisi valiku salvestamiseks võimaldab juba valitud teostaja(d) salvestada antud ülesande vaikimisi teostajateks;

§  "Tähtaeg" – kuupäeva sisestusväli ülesande täitmise tähtaja sisestuseks

Ekraaninupud:

§  "Lisa" – ülesande lisamiseks ja vormi sulgemiseks;

§  "Tagasi" – ülesande andmete vormilt lahkumiseks.