ÜLESANDE TEOSTAJA

Sisukorra lehele

 

Ülesande teostajaks võib olla määratud füüsiline või juriidiline isik. Isiku kasutajaandmetesse peab olema lisatud vastav tunnus (ülesande täitja, varem kasutajaroll ametnik)

Füüsilise isiku korral saab ülesande raames dokumente lisada ja ülesannet täidetuks märkida ta ise või tema asemel toimingu haldur.

Juriidilise isiku korral saab ülesande raames dokumente lisada ja ülesannet täidetuks märkida iga vastava juriidilise isikuga seotud füüsiline isik, kelle kasutajaandmetes peab olema selleks märgitud Seotud asutus või tema asemel toimingu haldur. Kui ülesande sisuks on kooskõlastuse andmine vastavalt menetluse käigule siis märkuste puudumisel ülesanne lõpetatakse ilma dokumente lisamata. Kui esineb märkuseid siis vastava dokumendi lisamisel jääb ülesannete loetellu märge „Täiendada”  mille kaudu omakorda tuleb ülesande täitjal või menetlejal(toimingu haldur) lisada vastavat liiki jätkudokument.

Ülesande teostaja saab talle määratud ülesandeid hõlpsasti leida menüü "Register / Minu toiming " menetluse liigile vastavalt ülesande leheküljelt.