PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TOIMINGU MAA-ALA LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

  

Leheküljel näidatakse järgmisi andmegruppe ja ekraaninuppe:

§  “Seotud maaüksused”;

§  “Asukoha kirjeldus”;

§  “Ruumialade loend” kus kuvatakse tabelina menetluse ruumiobjektide andmed mille hulgast huvipakkuvate kirjete vaatamiseks saab kasutada filtrit “Näita”.

Toimingu käigus vastava taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel kuvatakse Menetluse lehele taotluse/teatise koosseisu lisatud andmed peale toimingu lõpetamist toiminguhalduri poolt.