TOIMINGU SÜNDMUSED

Sisukorra lehele

 

Toimingu sündmused on ametnikele nähtavad toimingu põhileheküljel. Toimingu sündmused on järgmised:

§  lisatud – toimingu lisamise sündmus;

§  alustatud – toimingu alustamise sündmus;

§  esitatud – taotluse/teatise esitamise sündmus;

§  tagastatud – taotluse/teatise esitajale parandamiseks tagastamise sündmus;

§  lõpetatud – toimingu kinnitamise ja lõpetamise sündmus;

§  parandamisele võetud – toimingu kinnitamise ja lõpetamise järgne toimingu parandamiseks avamine.

§  Registreeritud – taotlus/teatis on registreeritud – toiming lõpetatud halduri poolt